Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 41 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 41. Ταξίδια: Στο αεροπλάνο

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Compartiment à bagages (le)
Χώρος αποσκευών
Tablette (la)
Δίσκος τραπέζι
Couloir (le)
Διάδρομος
Rangée (la)
Σειρά
Siège (le)
Κάθισμα
Oreiller (le)
Μαξιλάρι
Écouteurs (les)
Ακουστικά
Ceinture de sécurité (la)
Ζώνη ασφαλείας
Altitude (la)
Υψόμετρο
Sortie de secours (la)
Έξοδος κινδύνου
Gilet de sauvetage (le)
Σωσίβιο
Aile (la)
Πτέρυγα
Queue (la)
Ουρά