Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 35 Opposites: Παλιά / νέα

Λεξιλόγιο

Παλαιός
Vieux
Νέος
Nouveau
Τραχύς
Rêche
Ομαλή
Lisse
Χοντρό
Épais
Λεπτός
Fin
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Froid
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Chaud
Όλα
Tout
Κανένας
Aucun
Προτού
Avant
Μετά
Après

Περισσότερα μαθήματα Γαλλικών