Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Vieux
Παλαιός
Nouveau
Νέος
Rêche
Τραχύς
Lisse
Ομαλή
Épais
Χοντρό
Fin
Λεπτός
Froid
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Chaud
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Tout
Όλα
Aucun
Κανένας
Avant
Προτού
Après
Μετά