Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Plus
Περισσότερο
Moins
Μείον
Correct
Διορθώστε
Incorrect
Ανακριβής
Heureux
Ευτυχισμένος
Triste
Λυπημένος
Propre
Καθαρίζω
Sale
Βρώμικος
Vivant
Ζωντανός
Mort
Νεκρός
En retard
Αργά
Tôt
Νωρίς