Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 34 Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

Λεξιλόγιο

Περισσότερο
Plus
Μείον
Moins
Διορθώστε
Correct
Ανακριβής
Incorrect
Ευτυχισμένος
Heureux
Λυπημένος
Triste
Καθαρίζω
Propre
Βρώμικος
Sale
Ζωντανός
Vivant
Νεκρός
Mort
Αργά
En retard
Νωρίς
Tôt

Περισσότερα μαθήματα Γαλλικών