Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Lent
Αργά
Rapide
Γρήγορα
Vide
Αδειάστε
Plein
Γεμάτος
Joli
Όμορφος
Laid
Άσχημος
Bruyant
Θορυβώδης
Silencieux
Ήσυχα
Fort
Ισχυρός
Faible
Αδύνατος
Vérité
Αλήθεια
Mensonge
Ψέμα
Dur
Σκληρά
Mou
Μαλακός