Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 32 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 32. Opposites: Κρύο / ζεστό

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Froid
Κρύο
Chaud
Καυτό
Clair
Φως
Foncé
Σκοτάδι
Mauvais
Κακός
Bon
Καλός
Seul
Μόνος
Ensemble
Μαζί
Mouillé
Υγρός
Sec
Στεγνώστε
Avec
Με
Sans
Χωρίς