Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 31 Opposites: Εύκολη / δύσκολη

Λεξιλόγιο

Εύκολος
Facile
Δύσκολος
Difficile
Ίδιο
Le même
Διαφορετικός
Différent
Τραβήξτε
Tirer
Σπρώξτε
Pousser
Λίγοι
Peu
Πολλά
Beaucoup
Μακρύς
Long
Μικρός
Court
Τίποτα
Rien
Κάτι
Quelque chose