Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 30 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 30. Opposites: Μεγάλο / μικρό

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Grand
Μεγάλος
Petit
Μικρός
Grand
Ψηλός
Petit
Κοντός
Jeune
Νέος
Vieux
Γέρος
Maigre
Κοκαλιάρης
Gros
Χοντρός
En haut
Πάνω
En bas
Κάτω
Question
Ερώτηση
Réponse
Απάντηση