Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 28 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 28. Ώρα: Ραντεβού

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Quel jour?
Τι μέρα;
Quel mois?
Τι μήνα;
Quand?
Πότε;
Quand avez-vous rendez-vous?
Πότε είναι το ραντεβού σας;
Réveillez-moi à huit heures
Ξύπνα με στις 8
Pouvons-nous en parler demain?
Μπορούμε να μιλήσουμε γι 'αυτό αύριο;
Après
Κατόπιν
Toujours
Πάντοτε
Avant
Προτού
Tôt
Νωρίς
Plus tard
Αργότερα
Souvent
Πολλές φορές
Jamais
Ποτέ
Maintenant
Τώρα
Une fois
Μια φορά
Parfois
Μερικές φορές
Bientôt
Σύντομα