Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 27 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 27. Ώρα: Τι ώρα είναι;

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Quelle heure est-il?
Τι ώρα είναι;
À quelle heure?
Τι ώρα;
Il est une heure
Είναι 1:00
Il est neuf heures quarante-cinq
Είναι 9:45
À neuf heures
Στις 9:00
À quatre heures
Στις 4:00
Midi
Μεσημέρι
Minuit
Μεσάνυχτα
Matin (le)
Πρωί
Après-midi (le)
Απόγευμα
Soir (le)
Απόγευμα
Nuit (la)
Νύχτα