Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 27 Ώρα: Τι ώρα είναι;

Λεξιλόγιο

Τι ώρα είναι;
Quelle heure est-il?
Τι ώρα;
À quelle heure?
Είναι 1:00
Il est une heure
Είναι 9:45
Il est neuf heures quarante-cinq
Στις 9:00
À neuf heures
Μεσημέρι
Midi
Στις 4:00
À quatre heures
Μεσάνυχτα
Minuit
Πρωί
Matin (le)
Απόγευμα
Après-midi (le)
Απόγευμα
Soir (le)
Νύχτα
Nuit (la)