Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 25 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 25. Ώρα: Μήνες του έτους

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Les mois de l’année
Οι μήνες του έτους
Janvier
Ιανουάριος
Février
Φεβρουάριος
Mars
Μάρτιος
Avril
Απρίλιος
Mai
Μάιος
Juin
Ιούνιος
Juillet
Ιούλιος
Août
Αύγουστος
Septembre
Σεπτέμβριος
Octobre
Οκτώβριος
Novembre
Νοέμβριος
Décembre
Δεκέμβριος