Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 21 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 21. Άνθρωποι: Σχέσεις οικογένειας

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Belle-mère (la)
Μητριά
Beau-père (le)
Πατριός
Demi-sœur (la)
Ετεροθαλής αδελφή
Demi-frère (le)
Ετεροθαλής αδελφός
Beau-père (le)
Πεθερός
Belle-mère (la)
Πεθερά
Beau-frère (le)
Κουνιάδος
Belle-sœur (la)
Κουνιάδα
Qui est-elle?
Ποια είναι αυτή;
Est-ce votre mère?
Είναι αυτή η μητέρα σας;
Qui est votre père?
Ποιος είναι ο πατέρας σου;
Êtes-vous parents?
Είστε συγγενείς;
Quel âge avez-vous?
Πόσο χρονών είσαι;
Quel âge a votre sœur?
Πόσο χρονών είναι η αδερφή σου;