Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Tout droit
Στο πίσω
À l’arrière
Εις το εμπρόσθιο
À l’avant
Μέσα
À l’intérieur
Έξω
À l’extérieur
Εδώ
Ici
Εκεί
Κατά μήκος του τοιχώματος
Le long du mur
Κοντά
Près
Γύρω από τη γωνία
Au coin de la rue
Μακριά
Loin
Στο γραφείο
Au bureau
Στη γραμμή
Dans la file
Κάτω πάτωμα
En bas
Επάνω
En haut
Πιο κάτω στο διάδρομο
Au bout du couloir