Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 16 Οδηγίες: Έλα εδώ

Λεξιλόγιο

Μια στιγμή
Un moment
Περιμένετε εδώ
Attendez ici
Ακολουθήστε με
Suivez-moi
Θα σας βοηθήσει
Elle va vous aider
Περάστε μέσα
Entrez
Κάτσε κάτω
Asseyez-vous
Έλα εδώ
Venez ici
Δείξε μου
Montrez-moi