Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
Mille
Δύο χιλιάδες
Deux mille
Τρεις χιλιάδες
Trois mille
Τέσσερις χιλιάδες
Quatre mille
Πέντε χιλιάδες
Cinq mille
Έξι χιλιάδες
Six mille
Επτά χιλιάδες
Sept mille
Οκτώ χιλιάδες
Huit mille
Εννιά χιλιάδες
Neuf mille
Δέκα χιλιάδες
Dix mille