Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Mille
Χίλια
Deux mille
Δύο χιλιάδες
Trois mille
Τρεις χιλιάδες
Quatre mille
Τέσσερις χιλιάδες
Cinq mille
Πέντε χιλιάδες
Six mille
Έξι χιλιάδες
Sept mille
Επτά χιλιάδες
Huit mille
Οκτώ χιλιάδες
Neuf mille
Εννιά χιλιάδες
Dix mille
Δέκα χιλιάδες