Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
Cent
Διακόσια
Deux cents
Τριακόσια
Trois cents
Τετατροκόσια
Quatre cents
Πεντακόσια
Cinq cents
Εξακόσια
Six cents
Επτακόσια
Sept cents
Οκτακόσια
Huit cents
Εννιακόσια
Neuf cents
Χίλια
Mille