Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
Vingt et un
Εικοσιδύο
Vingt-deux
Εικοσιτρία
Vingt-trois
Εικοσιτέσσερα
Vingt-quatre
Εικοσιπέντε
Vingt-cinq
Εικοσιέξι
Vingt-six
Εικοσιεπτά
Vingt-sept
Εικοσιοκτώ
Vingt-huit
Εικοσιεννέα
Vingt-neuf
Τριάντα
Trente