Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Vingt et un
Εικοσιένα
Vingt-deux
Εικοσιδύο
Vingt-trois
Εικοσιτρία
Vingt-quatre
Εικοσιτέσσερα
Vingt-cinq
Εικοσιπέντε
Vingt-six
Εικοσιέξι
Vingt-sept
Εικοσιεπτά
Vingt-huit
Εικοσιοκτώ
Vingt-neuf
Εικοσιεννέα
Trente
Τριάντα