Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Onze
Δώδεκα
Douze
Δεκατρία
Treize
Δεκατέσσερα
Quatorze
Δεκαπέντε
Quinze
Δεκαέξι
Seize
Δεκαεπτά
Dix-sept
Δεκαοκτώ
Dix-huit
Δεκαεννέα
Dix-neuf
Είκοσι
Vingt