Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Onze
Έντεκα
Douze
Δώδεκα
Treize
Δεκατρία
Quatorze
Δεκατέσσερα
Quinze
Δεκαπέντε
Seize
Δεκαέξι
Dix-sept
Δεκαεπτά
Dix-huit
Δεκαοκτώ
Dix-neuf
Δεκαεννέα
Vingt
Είκοσι