Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
Numéros
Ένα
Un
Δύο
Deux
Τρία
Trois
Τέσσερα
Quatre
Πέντε
Cinq
Έξι
Six
Επτά
Sept
Οκτώ
Huit
Εννιά
Neuf
Δέκα
Dix