Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 10 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Numéros
Αριθμοί
Un
Ένα
Deux
Δύο
Trois
Τρία
Quatre
Τέσσερα
Cinq
Πέντε
Six
Έξι
Sept
Επτά
Huit
Οκτώ
Neuf
Εννιά
Dix
Δέκα