Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 9 Έναρξη: Εκφράσεις

Λεξιλόγιο

Παρεμπιπτόντως
À propos
Τουλάχιστον
Au moins
Τελικά
Enfin
Ωστόσο
Cependant
Ως εκ τούτου
Par conséquent
Μην ανησυχείτε
Ne vous inquiétez pas
Αυτό εξαρτάται
Ça dépend
Λυπάμαι
Je suis désolé
Αυτή τη στιγμή
Tout de suite
Δεν ξέρω
Je ne sais pas
Όπως αυτό
Comme ceci