Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 8 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα,

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

De
Του
Pour
Για
Du
Του
Si
Αν
Depuis
Από
Bien que
Αν και
Notre
Μας
Entre
Μεταξύ
Peut-être
Ίσως
Sur
Επί
Par exemple
Για παράδειγμα