Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 8 Έναρξη: Για παράδειγμα,

Λεξιλόγιο

Του
De
Για
Pour
Του
Du
Αν
Si
Από
Depuis
Αν και
Bien que
Μας
Notre
Μεταξύ
Entre
Ίσως
Peut-être
Επί
Sur
Για παράδειγμα
Par exemple