Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 6 Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις

Λεξιλόγιο

Πότε;
Quand?
Πού;
Où?
Ποια;
Lequel?
Ποιος;
Qui?
Ποιανού
À qui?
Γιατί;
Pourquoi?
Τι;
Quoi?
Πώς;
Comment?
Πόσο καιρό;
Combien de temps?
Πόσο;
Combien?
Μήπως έχετε;
Avez-vous?
Σε ποιον;
À qui?
Με τι;
Avec quoi?