Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 6 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 6. Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Quand?
Πότε;
Où?
Πού;
Lequel?
Ποια;
Qui?
Ποιος;
À qui?
Ποιανού
Pourquoi?
Γιατί;
Quoi?
Τι;
Comment?
Πώς;
Combien de temps?
Πόσο καιρό;
Combien?
Πόσο;
Avez-vous?
Μήπως έχετε;
À qui?
Σε ποιον;
Avec quoi?
Με τι;