Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 4 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 4. Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

S’il vous plaît
Παρακαλώ
Merci
Σας ευχαριστώ
Je vous en prie
Παρακαλώ
À vos souhaits
Γείτσες (μετά από ένα φτέρνισμα)
Bon anniversaire
Να τα εκατοστήσεις
Félicitations
Συγχαρητήρια
Bonne chance
Καλή τύχη
Comment vous appelez-vous?
Πως σε λένε;
Je m’appelle Marie
Με λένε Μαρία
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά σας
Enchanté
Χαίρω πολύ
D’où venez-vous?
Από πού είσαι;
Je viens de New York
Είμαι από τη Νέα Υόρκη