Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 3 Έναρξη: Μίλα πιο αργά

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αργά
Parlez lentement
Δεν καταλαβαίνω
Je ne comprends pas
Καταλαβαίνετε;
Vous comprenez?
Βεβαίως
Oui, bien sûr
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Répétez, s’il vous plaît
Πάλι
Encore
Λέξη προς λέξη
Mot à mot
Αργά
Lentement
Πώς μπορείτε να πείτε;
Comment dit-on?
Τι σημαίνει αυτό;
Qu’est-ce que ça veut dire?
Τι είπες;
Qu’avez-vous dit?
Έχετε μια ερώτηση;
Avez-vous des questions?