Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Parlez-vous anglais?
Μιλάτε αγγλικά;
Oui, un peu
Ναι, λίγο
Oui
Ναί
Non
Όχι
Enchanté
Χαίρω πολύ
Content de vous voir
Χαίρομαι που σε βλέπω
Monsieur
Κος
Madame
Κυρία
Mademoiselle
Κα