Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Zeilenumbruch (der)
Αναδίπλωση λέξεων
Cyberspace (der)
Κυβερνοχώρος
E-Mail-Adresse (die)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Adressbuch (das)
Το βιβλίο διευθύνσεων
Empfänger (der)
Παραλήπτης
Spam (die)
Ανεπιθύματα e-mail
Allen antworten
Απάντηση σε όλους
Angehängte Dateien
Συνημμένα αρχεία
Anhängen
Επισυνάψτε
Nachrichtenüberschriften (die)
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Betreff (der)
Θέμα