Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 108 Υπολογιστής: Όροι Email

Λεξιλόγιο

Αναδίπλωση λέξεων
Zeilenumbruch (der)
Κυβερνοχώρος
Cyberspace (der)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
E-Mail-Adresse (die)
Το βιβλίο διευθύνσεων
Adressbuch (das)
Παραλήπτης
Empfänger (der)
Ανεπιθύματα e-mail
Spam (die)
Απάντηση σε όλους
Allen antworten
Συνημμένα αρχεία
Angehängte Dateien
Επισυνάψτε
Anhängen
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Nachrichtenüberschriften (die)
Θέμα
Betreff (der)