Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 107 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Tastatur (die)
Πληκτρολόγιο
Schaltfläche (die)
Κουμπί
Laptop-Computer (der)
Φορητός υπολογιστής
Modem (das)
Μόντεμ
Maustaste (die)
Πλήκτρο του ποντικιού
Mauspad (das)
Μαξιλαράκι για το ποντίκι
Maus (die)
Ποντίκι
Datenbank (die)
Βάση δεδομένων
Zwischenablage (die)
Πρόχειρο