Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Fett
Περίγραμμα
Vorlage (die)
Προτιμήσεις
Einstellungen (die)
Επιλέξτε το πλαίσιο
Markieren Sie das Kästchen
Η μεταφορά αρχείων
Dateiübertragung (die)
Συνδεθείτε
Anmelden
Λέξη-κλειδί για
Schlüsselwort (das)
Όνομα χρήστη
Benutzername (der)
Κωδικός
Kennwort (das)
Ψηφιακή υπογραφή
Digitale Unterschrift
Δημόσιος τομέας
Öffentliche Domäne
Εύρος ζώνης
Bandbreite (die)
Πανό
Banner (das)
Εικονίδιο
Symbol (das)
Συχνές ερωτήσεις
Häufig gestellte Fragen