Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Fett
Έντονο (κείμενο)
Vorlage (die)
Περίγραμμα
Einstellungen (die)
Προτιμήσεις
Markieren Sie das Kästchen
Επιλέξτε το πλαίσιο
Dateiübertragung (die)
Η μεταφορά αρχείων
Anmelden
Συνδεθείτε
Schlüsselwort (das)
Λέξη-κλειδί για
Benutzername (der)
Όνομα χρήστη
Kennwort (das)
Κωδικός
Digitale Unterschrift
Ψηφιακή υπογραφή
Öffentliche Domäne
Δημόσιος τομέας
Bandbreite (die)
Εύρος ζώνης
Banner (das)
Πανό
Symbol (das)
Εικονίδιο
Häufig gestellte Fragen
Συχνές ερωτήσεις