Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Zurück
Προς τα εμπρός
Weiter
Αποθήκευση
Speichern
Σερφάρετε
Surfen (Web)
Λήψη
Herunterladen
Εκτελέστε
Ausführen
Κλικ
Klicken
Σύρετε
Ziehen
Πτώση
Ablegen
Ενημέρωση
Aktualisiert
Ενημέρωση
Aktualisieren
Πτυσσόμενο μενού
Dropdown-Menü (das)
Σταματήστε
Stopp