Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Homepage (die)
Αρχική Σελίδα
Hochladen
Ανέβασε
Auswählen
Επιλέξτε
Ordner (der)
Ντοσιέ
Werkzeugleiste (die)
Γραμμή εργαλείων
Zurück
Πάω πίσω
At (@)
Στο (@)
Schrägstrich (der)
Πλάγια γραμμή (/)
Doppelpunkt (der)
Άνω και κάτω τελεία (:)