Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Internet (das)
Σύνδεσμος
Link (der)
Υπερ-σύνδεσμος
Hyperlink (der)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Internetdienstanbieter (der)
Δίκτυο
Netzwerk (das)
Ιστότοπος
Website (die)
Ιστοσελίδα
Webseite (die)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Webadresse (URL) (die)
Ασφαλή ιστοσελίδα
Sichere Website
Πρόγραμμα περιήγησης
Browser (der)
Μηχανή αναζήτησης
Suchmaschine (die)
Ασφαλής διακομιστής
Sicherer Server (der)