Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
Έχω άδεια εργασίας
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
Δεν έχω άδεια εργασίας
Wann können Sie anfangen?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Ich zahle wöchentlich
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Monatlich
Ανά μήνα
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Sie haben samstags und sonntags frei
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Sie müssen Berufskleidung tragen
Θα φοράτε στολή
Machen Sie es so
Έτσι το κάνετε