Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
Έχω άδεια εργασίας
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
Δεν έχω άδεια εργασίας
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Wann können Sie anfangen?
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Ich zahle wöchentlich
Ανά μήνα
Monatlich
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Sie haben samstags und sonntags frei
Θα φοράτε στολή
Sie müssen Berufskleidung tragen
Έτσι το κάνετε
Machen Sie es so