Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 99 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 99. Γραφείο: Γραφείο

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Ich suche einen Hefter
Ψάχνω για ένα συρραπτικό
Heftzwecke (die)
Πινέζα
Bleistift (der)
Μολύβι
Buch (das)
Βιβλίο
Papier (das)
Χαρτί
Notizheft (das)
Σημειωματάριο
Dias (die)
Διαφάνειες
Kalender (der)
Ημερολόγιο
Klebeband (das)
Ταινία
Ich suche eine Karte
Πρέπει να βρω ένα χάρτη