Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Auf dem Land
Εντός χώρας
Feld (das)
Πεδίο
Scheune (die)
Σιταποθήκη
Bauernhof (der)
Αγρόκτημα
Bauer (der)
Αγρότης
Traktor (der)
Τρακτέρ
Der Himmel ist wunderschön
Ο ουρανός είναι όμορφος
Man sieht so viele Sterne
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
Es ist Vollmond
Έχει πανσέληνο
Ich liebe Sonne
Αγαπώ τον ήλιο