Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 79 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 79. Τρόφιμα: Ποσότητες και δοχεία

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Flasche (die)
Μπουκάλι
Glas (das)
Δοχείο
Dose (die)
Κουτί
Packung (die)
Κουτί
Beutel (der)
Τσουβάλι
Tasche (die)
Τσάντα
Etwas mehr
Λίγο περισσότερο
Mehr
Περισσότερο
Eine Portion
Ένα τμήμα
Ein bisschen
Λίγο
Zu viel
Πάρα πολύ