Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 50 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 50. Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Sehen Sie hin
Κοιτάξτε
Hören Sie zu
Ακούω
Passen Sie auf
Προσέχω
Feuer (das)
Φωτιά
Gehen Sie nach draußen
Φύγε από εδώ
Hilfe
Βοήθεια
Helfen Sie mir
Βοηθήστε με
Beeilen Sie sich
Βιασύνη
Stopp
Σταματήστε
Polizei (die)
Αστυνομία
Es ist ein Notfall
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη