Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Alt
Παλαιός
Neu
Νέος
Rau
Τραχύς
Glatt
Ομαλή
Dick
Χοντρό
Dünn
Λεπτός
Kalt
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Heiß
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Alle
Όλα
Keine
Κανένας
Vor
Προτού
Nach
Μετά