Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Mehr
Περισσότερο
Weniger
Μείον
Richtig
Διορθώστε
Falsch
Ανακριβής
Glücklich
Ευτυχισμένος
Traurig
Λυπημένος
Sauber
Καθαρίζω
Dreckig
Βρώμικος
Lebendig
Ζωντανός
Tot
Νεκρός
Spät
Αργά
Früh
Νωρίς