Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Langsam
Αργά
Schnell
Γρήγορα
Leer
Αδειάστε
Voll
Γεμάτος
Hübsch
Όμορφος
Hässlich
Άσχημος
Laut
Θορυβώδης
Leise
Ήσυχα
Stark
Ισχυρός
Schwach
Αδύνατος
Wahrheit
Αλήθεια
Lüge
Ψέμα
Hart
Σκληρά
Weich
Μαλακός