Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 32 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 32. Opposites: Κρύο / ζεστό

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Kalt
Κρύο
Heiß
Καυτό
Hell
Φως
Dunkel
Σκοτάδι
Schlecht
Κακός
Gut
Καλός
Allein
Μόνος
Zusammen
Μαζί
Nass
Υγρός
Trocken
Στεγνώστε
Mit
Με
Ohne
Χωρίς