Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Leicht
Εύκολος
Schwer
Δύσκολος
Gleich
Ίδιο
Unterschiedlich
Διαφορετικός
Ziehen
Τραβήξτε
Drücken
Σπρώξτε
Wenige
Λίγοι
Viele
Πολλά
Lang
Μακρύς
Kurz
Μικρός
Nichts
Τίποτα
Etwas
Κάτι