Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 31 Opposites: Εύκολη / δύσκολη

Λεξιλόγιο

Εύκολος
Leicht
Δύσκολος
Schwer
Ίδιο
Gleich
Διαφορετικός
Unterschiedlich
Τραβήξτε
Ziehen
Σπρώξτε
Drücken
Λίγοι
Wenige
Πολλά
Viele
Μακρύς
Lang
Μικρός
Kurz
Τίποτα
Nichts
Κάτι
Etwas