Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 27 Ώρα: Τι ώρα είναι;

Λεξιλόγιο

Τι ώρα είναι;
Wie spät ist es?
Τι ώρα;
Um welche Uhrzeit?
Είναι 1:00
Es ist ein Uhr
Είναι 9:45
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
Στις 9:00
Um neun Uhr
Μεσημέρι
Zwölf Uhr
Στις 4:00
Um vier Uhr
Μεσάνυχτα
Mitternacht (die)
Πρωί
Morgen (der)
Απόγευμα
Nachmittag (der)
Απόγευμα
Abend (der)
Νύχτα
Nacht (die)