Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 27 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 27. Ώρα: Τι ώρα είναι;

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Wie spät ist es?
Τι ώρα είναι;
Um welche Uhrzeit?
Τι ώρα;
Es ist ein Uhr
Είναι 1:00
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
Είναι 9:45
Um neun Uhr
Στις 9:00
Um vier Uhr
Στις 4:00
Zwölf Uhr
Μεσημέρι
Mitternacht (die)
Μεσάνυχτα
Morgen (der)
Πρωί
Nachmittag (der)
Απόγευμα
Abend (der)
Απόγευμα
Nacht (die)
Νύχτα