Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 25 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 25. Ώρα: Μήνες του έτους

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Die Monate des Jahres
Οι μήνες του έτους
Januar
Ιανουάριος
Februar
Φεβρουάριος
März
Μάρτιος
April
Απρίλιος
Mai
Μάιος
Juni
Ιούνιος
Juli
Ιούλιος
August
Αύγουστος
September
Σεπτέμβριος
Oktober
Οκτώβριος
November
Νοέμβριος
Dezember
Δεκέμβριος