Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 24 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 24. Ώρα: Ημέρες της εβδομάδας

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Die Wochentage
Οι ημέρες της εβδομάδας
Montag (der)
Δευτέρα
Dienstag (der)
Τρίτη
Mittwoch (der)
Τετάρτη
Donnerstag (der)
Πέμπτη
Freitag (der)
Παρασκευή
Samstag (der)
Σάββατο
Sonntag (der)
Κυριακή
Gestern
Χτες
Heute
Σήμερα
Morgen
Αύριο