Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 23 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 23. Άνθρωποι: Φίλοι

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Nachbar (der)
Γείτονας
Nachbarin (die)
Γείτονας (θηλυκό)
Freund (der)
Φίλος
Freundin (die)
Φιλενάδα
Sind Sie verheiratet?
Είσαι παντρεμένος;
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
Πόσο καιρό έχετε παντρευτεί;
Ist das Ihre Freundin?
Είναι αυτή η φίλη σας;
Ist das Ihr Freund?
Είναι ο φίλος σας;