Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 21 Άνθρωποι: Σχέσεις οικογένειας

Λεξιλόγιο

Μητριά
Stiefmutter (die)
Πατριός
Stiefvater (der)
Ετεροθαλής αδελφή
Stiefschwester (die)
Ετεροθαλής αδελφός
Stiefbruder (der)
Πεθερός
Schwiegervater (der)
Πεθερά
Schwiegermutter (die)
Κουνιάδος
Schwager (der)
Κουνιάδα
Schwägerin (die)
Ποια είναι αυτή;
Wer ist das?
Είναι αυτή η μητέρα σας;
Ist das Ihre Mutter?
Ποιος είναι ο πατέρας σου;
Wer ist Ihr Vater?
Είστε συγγενείς;
Sind Sie verwandt?
Πόσο χρονών είσαι;
Wie alt sind Sie?
Πόσο χρονών είναι η αδερφή σου;
Wie alt ist Ihre Schwester?