Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 17 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Geradeaus
Μπροστά
Hinten
Στο πίσω
Nach vorne
Εις το εμπρόσθιο
Drinnen
Μέσα
Draußen
Έξω
Hier
Εδώ
Da
Εκεί
Nah
Κοντά
Weit
Μακριά
An der Wand
Κατά μήκος του τοιχώματος
Um die Ecke
Γύρω από τη γωνία
Am Schreibtisch
Στο γραφείο
In der Schlange
Στη γραμμή
Unten
Κάτω πάτωμα
Oben
Επάνω
Den Gang entlang
Πιο κάτω στο διάδρομο