Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Geradeaus
Στο πίσω
Hinten
Εις το εμπρόσθιο
Nach vorne
Μέσα
Drinnen
Έξω
Draußen
Εδώ
Hier
Εκεί
Da
Κατά μήκος του τοιχώματος
An der Wand
Κοντά
Nah
Γύρω από τη γωνία
Um die Ecke
Μακριά
Weit
Στο γραφείο
Am Schreibtisch
Στη γραμμή
In der Schlange
Κάτω πάτωμα
Unten
Επάνω
Oben
Πιο κάτω στο διάδρομο
Den Gang entlang