Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Einen Augenblick
Μια στιγμή
Warten Sie hier
Περιμένετε εδώ
Folgen Sie mir
Ακολουθήστε με
Sie wird Ihnen helfen
Θα σας βοηθήσει
Kommen Sie rein
Περάστε μέσα
Setzen Sie sich
Κάτσε κάτω
Kommen Sie her
Έλα εδώ
Zeigen Sie es mir
Δείξε μου