Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 16 Οδηγίες: Έλα εδώ

Λεξιλόγιο

Μια στιγμή
Einen Augenblick
Περιμένετε εδώ
Warten Sie hier
Ακολουθήστε με
Folgen Sie mir
Θα σας βοηθήσει
Sie wird Ihnen helfen
Περάστε μέσα
Kommen Sie rein
Κάτσε κάτω
Setzen Sie sich
Έλα εδώ
Kommen Sie her
Δείξε μου
Zeigen Sie es mir