Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Tausend
Χίλια
Zweitausend
Δύο χιλιάδες
Dreitausend
Τρεις χιλιάδες
Viertausend
Τέσσερις χιλιάδες
Fünftausend
Πέντε χιλιάδες
Sechstausend
Έξι χιλιάδες
Siebentausend
Επτά χιλιάδες
Achttausend
Οκτώ χιλιάδες
Neuntausend
Εννιά χιλιάδες
Zehntausend
Δέκα χιλιάδες