Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
Tausend
Δύο χιλιάδες
Zweitausend
Τρεις χιλιάδες
Dreitausend
Τέσσερις χιλιάδες
Viertausend
Πέντε χιλιάδες
Fünftausend
Έξι χιλιάδες
Sechstausend
Επτά χιλιάδες
Siebentausend
Οκτώ χιλιάδες
Achttausend
Εννιά χιλιάδες
Neuntausend
Δέκα χιλιάδες
Zehntausend