Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
Hundert
Διακόσια
Zweihundert
Τριακόσια
Dreihundert
Τετατροκόσια
Vierhundert
Πεντακόσια
Fünfhundert
Εξακόσια
Sechshundert
Επτακόσια
Siebenhundert
Οκτακόσια
Achthundert
Εννιακόσια
Neunhundert
Χίλια
Tausend