Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Elf
Δώδεκα
Zwölf
Δεκατρία
Dreizehn
Δεκατέσσερα
Vierzehn
Δεκαπέντε
Fünfzehn
Δεκαέξι
Sechzehn
Δεκαεπτά
Siebzehn
Δεκαοκτώ
Achtzehn
Δεκαεννέα
Neunzehn
Είκοσι
Zwanzig