Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Elf
Έντεκα
Zwölf
Δώδεκα
Dreizehn
Δεκατρία
Vierzehn
Δεκατέσσερα
Fünfzehn
Δεκαπέντε
Sechzehn
Δεκαέξι
Siebzehn
Δεκαεπτά
Achtzehn
Δεκαοκτώ
Neunzehn
Δεκαεννέα
Zwanzig
Είκοσι